Otwarcie portalu!

Otoczenie finansowe zmieniło się w ostatnich latach diametralnie. Coraz większą rolę zaczęły odgrywać innowacje finansowe, które przy wsparciu nowych technologii zaczęły wpływać na nasze codzienne życie. W tej nowej rzeczywistości zaczęły odnajdywać się instytucje niebankowe, które znalazły dla siebie niszę pozwalającą na dalszy rozwój.

Tradycyjna bankowość nadal stanowi przeważającą większość w usługach finansowych, jednakże coraz częściej do głosu dochodzą startupy technologiczne, które rozwijają się w obszarze innowacji finansowych (FinTech). Ten trend nabrał jeszcze większego rozpędu wraz z uchwaleniem licznych regulacji unijnych, które w zamyśle mają otworzyć rynek usług finansowy dla jeszcze szerszego kręgu odbiorców.

To otwarcie wymaga jednak współpracy pomiędzy sektorem bankowym i rynkiem kapitałowym a FinTech, tak aby wykorzystać efekt synergii (gotowy produkt vs. bankowy efekt skali). Coraz więcej banków decyduje się na inwestycje w fintechowe startupy, dzięki którym mogą rozwijać one swoją działalność.

FinTech jest niewątpliwie obszarem, który może przynieść wiele korzyści, chociażby poprzez zwiększenie dostępu do usług finansowych dla grup do tej pory wykluczonych. Z drugiej strony, brak regulacji i nadzoru, które są charakterystyczne dla sektora banków oraz firm inwestycyjnych, powoduje że środki powierzone przez obywateli mogą nie być należycie chronione.

Coraz więcej Państw, mając świadomość, że startupy fintechowe nie są dojrzałymi organizacjami z dużym kapitałem, tworzy piaskownice regulacyjne (tzw. sandboxy), które otwierają dla nowo-powstałych firm bardziej przyjazne (mniej uciążliwe) otoczenie prawne, w którym mogą one testować swoje produkty i usługi.

Wraz z rozwojem FinTech powstaje coraz więcej regulacji, które mają ułatwić  wprowadzanie nowych rozwiązań na właściwych rynkach. Przykładem aktu prawnego, który ma kluczowe znaczenie jest niewątpliwie Payment Services Directive 2 (PSD2), który niejako otwiera dostęp do rachunków bankowych szerszemu kręgowi usługodawców i jednocześnie dąży do zwiększenia bezpieczeństwa konsumentów. To także MiFID2, który paradoksalnie – ze względu na skalę zmian – może przyczynić się do powstania nowych podmiotów, które będą udostępniać usługi i produkty na rynkach kapitałowych i tym samym przyczynią się one do ożywienia na rynkach instrumentów finansowych, np. w obszarze robo-advisory.

Światowa gospodarka potrzebuje ożywienia. Otwarcie rynku usług finansowych dla szerszego kręgu odbiorców może w tym niewątpliwie pomoc. Mogą z tym się wiązać również zagrożenia i dlatego wiele instytucji unijnych nie bagatelizuje rozwoju Fintech w kontekście narastania ryzyka systemowego. Konieczne jest znalezienie odpowiedniego balansu.

Również z tego względu tak dużą wagę przywiązuje się do zapewnienia zgodności z prawem i zarządzania ryzykiem braku zgodności (compliance). Wdrażaniu nowych rozwiązań w obszarze finansów zawsze towarzyszyć musi odpowiednia kontrola nad poprawnością implementacji regulacji im towarzyszącym. Przedsiębiorcy, którzy w sposób niewłaściwy podejdą do tego zagadnienia narazić się mogą na dotkliwe straty finansowe spowodowane sankcjami regulatora oraz utratą reputacji i wiarygodności wśród klientów.

Mając świadomość jak skomplikowane i czasochłonne może być wdrażanie innowacji finansowych, zdecydowałem się na stworzenie tego portalu. Znajdziecie tutaj opinie, szablony, interpretacje oraz po prostu wiadomości, które mogą pomóc w szybkim i bezpiecznym wdrażaniu regulacji finansowych. Każdorazowo pamiętać jednak należy, że nie zastąpi to nigdy porady prawnej profesjonalisty, który zna specyfikę biznesu.

Zawarte tutaj opinie mogą pomóc w zrozumieniu meandrów regulacji finansowych. Rozwój Fintechów w Polsce w dużej mierze zależy od podejścia regulatora, ale także umiejętnego poruszania się w gąszczu regulacji. W prezentowanych tutaj materiałach będę starał się zrobić to w możliwie najprzystępniejszy sposób. Z chęcią odpowiem też na indywidualne zapytania dot. konkretnych zagadnień, które następnie zostaną opisane, tak aby mogły posłużyć pozostałym zainteresowanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *