Dla strefabiznesu.pl: “Startupy w sektorze finansowym: regulacje prawne hamują innowacje, ale można to zmienić. Jak?”

Dzisiaj na strefabiznesu.pl mój artykuł dot. sandboxów i ich wpływu na rozwoju biznesu. Zachęcam do lektury! Przedruk poniżej.

Startupy w sektorze finansowym: regulacje prawne hamują innowacje, ale można to zmienić. Jak?

W wielu państwach rozwiązaniem na bóle głowy startupów są tzw. sandbox’y (piaskownice regulacyjne), które stanowią znaczne ułatwienie dla startupów mających pomysł, zasoby, a nawet pewne środki finansowe, ale brakuje im możliwości rozwoju w trudnym otoczeniu prawnym. Takie piaskownice dają szansę na przetestowanie produktu lub usługi pod nadzorem regulatora przy jednoczesnym zniesieniu niektórych wymagań prawnych lub ich ograniczeniu, które znajdują zastosowanie do dojrzałych organizacji. Ułatwiają one również kontakt z nadzorcą, np. poprzez chatroom’y, jak ma to miejsce w Hong Kongu. Wprowadzanie jakiejkolwiek innowacji na rynek wiąże się z dużym ryzykiem dla przedsiębiorstwa. Produkt bądź usługa mogą okazać się nietrafione ze względu na grupę docelową, koszty wdrożenia mogą przerosnąć oczekiwania, a wreszcie mogą pojawić się problemy natury prawnej. Nie inaczej jest z innowacjami finansowymi, które zyskują na popularności.

Ułatwiają one również kontakt z nadzorcą, np. poprzez chatroom’y, jak ma to miejsce w Hong Kongu.

Wprowadzanie jakiejkolwiek innowacji na rynek wiąże się z dużym ryzykiem dla przedsiębiorstwa. Produkt bądź usługa mogą okazać się nietrafione ze względu na grupę docelową, koszty wdrożenia mogą przerosnąć oczekiwania, a wreszcie mogą pojawić się problemy natury prawnej. Nie inaczej jest z innowacjami finansowymi, które zyskują na popularności.

Nowe technologie umożliwiają tzw. FinTech’om tworzenie i oferowanie ciekawych rozwiązań, które ułatwiają życie konsumentom, jak i przedsiębiorcom. Ten obszar jest silnie regulowany przez państwo co wynika z jego istotności dla całej gospodarki i dlatego bariera wejścia jest znacząca.

W Polsce taka piaskownica dopiero się tworzy. Obecnie przy KNF funkcjonuje Innovation Hub w ramach którego zainteresowane podmioty, przy spełnieniu odpowiednich wymogów (w tym w zakresie przeprowadzenia wstępnej analizy prawnej – due diligence), mogą uzyskać wsparcie prawne KNF w zakresie regulowanej działalności.

To jednak dopiero początek. W najbliższych tygodniach opublikowane mają zostać zasady tzw. wirtualnej piaskownicy, która ma stanowić przedsionek do utworzenia prawdziwej piaskownicy regulacyjnej. W ramach tego pierwszego rozwiązania zainteresowane podmioty, start-up’y (finansowe, jak i IT) i dojrzałe organizacje, jak banki czy domy maklerskie, będą mogły testować swoje produkty i usługi przy wsparciu KNF. KNF uruchomi odpowiednie środowisko informatyczne, gdzie takie test będą mogły być przeprowadzone. Produkty i usługi będą monitorowane i oceniane przez operatorów wyznaczonych przez KNF (w praktyce będą to zapewne akceleratory). Wkrótce mają się pojawić dodatkowe wytyczne, które określą zasady gry.

Korzyści z „wejścia” do piaskownicy są znaczące. Nie sposób nie zauważyć, że sam proces to de facto proces poprzedzający uzyskanie właściwego zezwolenia, który na wyjściu ma zagwarantować bezpieczny produkt lub usługę oraz stabilność podmiotu oferującego.

Wielu nadzorców, którzy korzystają z piaskownic regulacyjnych, jak np. Singapur czy Hong Kong, wymaga od aplikantów przedstawienia tzw. exit plan (planów wyjścia) oraz transition plan (plan okresu przejściowego). KNF będzie z pewnością wymagał, na wzór Innovation Hub, przeprowadzenia uprzedniego badania prawnego planowanej działalności, zarówno w aspekcie wewnętrznym (ład korporacyjny, polityki i procedury), jak i typowo regulacyjnym, np. w odniesieniu do usług płatniczych czy inwestycyjnych, a nawet Blockchain). Warto zawczasu przygotować się do procesu aplikacyjnego, tym bardziej, że nie jest jeszcze jasne czy nabór do piaskownicy będzie miał charakter ciągły czy podzielony będzie na etapy. Odpowiednie przygotowanie start-up’u może wymagać wsparcia doświadczonego doradcy, który w sposób kompleksowy zapewni audyt obecnej i planowanej działalności, co może przyśpieszyć wydanie decyzji KNF o przyjęciu do grona uczestników programu.

Na marginesie należy wskazać, że wiele jurysdykcji oferuje już skuteczne piaskownice regulacyjne, które mogą poszczycić się sukcesem ich uczestników. Takie piaskownice z powodzeniem funkcjonują w Hong Kongu, Singapurze, Wielkiej Brytanii, a od niedawna chociażby na Litwie. Podmioty, które uczestniczyły w tych programach z powodzeniem radzą sobie na trudnym rynku. Jest to zasługa m.in. współpracy z regulatorem (chatroomy, ułatwienia, bieżące doradztwo prawne), a także świadomości znaczenia testów dla sukcesu produktu lub usługi.

Czytaj więcej: https://strefabiznesu.pl/startupy-w-sektorze-finansowym-regulacje-prawne-hamuja-innowacje-ale-mozna-to-zmienic-jak/ar/13537062

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią KOLS – www.kols.pl 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *