ESMA wycofuje wytyczne w sprawie handlu algorytmicznego

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) opublikował dzisiaj swoją decyzję w sprawie wytycznych dotyczących handlu algorytmicznego. Urząd wycofuje tym samym swoje wytyczne, które zostały skonsumowane przez MiFID2.

W uzasadnieniu ESMA wskazuje, że po przeprowadzonej wnikliwej analizie wytycznych z 2011 r. Urząd uznał, że rozwiązania prawne wskazane w pakiecie MiFID2, w tym przede wszystkim Rozporządzeniu delegowanym Komisji 2017/589 oraz 2017/565, są wystarczające i pokrywają kwestie związane z handlem algorytmicznym. Taka decyzja znajduje uzasadnienie ze względu na ewentualne wątpliwości co do stosunku wytycznych do obowiązujących przepisów. Tym bardziej, że ww. rozporządzenia kompleksowo regulują ten ważny dla firm inwestycyjnych oraz banków temat. Wydaje się, że niektóre kwestie mogą w przyszłości wymagać doprecyzowania przez Urząd. Być może w przyszłości ESMA, po zebraniu nowych doświadczeń,  wróci do tematu wytycznych.

Przypomnijmy, tematyka handlu algorytmicznego regulowana jest Rozporządzeniem delegowanym Komisji 2017/589 oraz w pewnym zakresie 2017/565. Sam handel algorytmiczny został zdefiniowany jako obrót instrumentami finansowymi, w którym to komputer (odpowiedni algorytm) odpowiada za automatyczną indywidualizację zleceń, ustalając ich odpowiednie parametry. Sporą korzyścią z wykorzystania takiego systemu jest fakt, że algorytmy podejmują decyzje dużo szybciej niż człowiek, dzięki czemu mogą być bardziej efektywne i osiągać lepsze wyniki. Samo korzystanie z takiego rozwiązania nie ogranicza jednocześnie odpowiedzialności firmy.

Wśród ciekawych rozwiązań organizacyjnych regulowanych przez Rozporządzenie 2017/565 wskazać można obowiązek do zapewnienia, aby pracownicy compliance posiadali przynajmniej ogólne pojęcie na temat działania systemów handlu algorytmicznego oraz posiadali stały dostęp do ekspertów w tej dziedzinie. W praktyce wymusza to wprowadzanie dodatkowych szkoleń (technicznych) dla pracowników komórek zgodności z prawem oraz pozostałych pracowników pośrednio lub bezpośrednio odpowiadających za te systemy, m.in. pracownicy odpowiedzialni za zarządzanie ryzykiem. To kolejny raz pokazuje jak bardzo ważne jest poszerzanie wiedzy technicznej (w tym informatycznej) przez prawników zainteresowanych nowymi technologiami.

Wśród innych wymogów wskazać można chociażby obowiązek przeprowadzania stress-testów dla systemów handlu algorytmicznego czy też wprowadzenie funkcji awaryjnej na wypadek niezapowiedzianych przerw w działaniu systemu. Ważne jest też wdrażanie systemów odpowiedzialnych za monitorowanie manipulacji na rynku czy dokonywanie corocznej samooceny.

Takich wymagań jest znacznie więcej i w dużej mierze odnoszą się do kwestii technicznych. Sam handel algorytmiczny to niewątpliwie przyszłość, choć koszty wdrożenia takiego systemu na początku mogą wydawać się wysokie. Stosowanie tych systemów wymaga jednak nieustannego monitorowania, na co zwraca uwagę liczba przepisów odnoszących się do roli funkcji compliance i ryzyka. Wprowadzanie tego typu rozwiązań w organizacji wymaga przygotowania nie tylko w zakresie rozwiązań teleinformatycznych, ale również prawnych, które zabezpieczą zarówno firmę, jak i jej klientów i uchronią przed dotkliwymi sankcjami.

W przyszłym tygodniu zapraszam do lektury artykułu, który przybliży kwestie związane z handlem algorytmicznym.

Grafika: https://www.scorpeo.com/mifid-ii-reporting-scorpeo-update-following-questions-esma-now-confirm-reporting-requirements-apply-default-standing-instructions-corporate-events/

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *