Innovation Hub od KNF – uboższa wersja piaskownicy?

Wciąż czekamy na bardziej szczegółowe informacje oraz wytyczne Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie wirtualnej piaskownicy, a docelowo piaskownicy regulacyjnej. To otworzy drogę wielu FinTechom oraz dojrzałym organizacjom do testowania swoich produktów przed wyjściem na rynek, co z pewnością przełoży się na niższe koszty wdrożenia gotowego produktu, jak i jego jakość. Do tego czasu zainteresowane podmioty mogą korzystać z tzw. Innovation Hub, czyli programu KNF na rzecz wspierania rozwoju innowacji finansowych (FinTech).

Celem Innovation Hub jest podejmowanie działań informacyjnych w obszarze prawno-regulacyjnym dla podmiotów sektora innowacji finansowych (FinTech) i mowa tutaj zarówno o podmiotach ubiegających się o licencję, jak i tych już funkcjonujących na rynku. Zakres udzielonego wsparcia jest dość wąski, ale w założeniu ma to być jedynie wstęp do bardziej efektywnych i rozbudowanych rozwiązań.

KNF jako “interpretator” przepisów 

W ramach oferowanego rozwiązania podmioty mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, ubiegać się o wsparcie ze strony Urzędu w zakresie identyfikacji przepisów (zarówno twardych, jak i miękkich jak wytyczne czy stanowiska), które mogą mieć zastosowanie do zakładanej działalności czy produktu. Można również wnioskować o wskazanie trybu postępowania w zakresie uzyskania zezwolenia i co najciekawsze – określenia zindywidualizowanych i skonkretyzowanych wymogów uzyskania zezwolenia, które będą uwzględniały m.in. model biznesowy czy skalę prowadzonej działalności. Co istotne, uczestnictwo w programie nie obliguje do złożenia wniosku o zezwolenia. Na świecie panuje praktyka, że w przypadku prawdziwych piaskownic regulacyjnych na końcu oczekuje się jednak uzyskania zezwolenia. Może to być więc ostatnia szansa na tego typu bezpłatne wsparcie. Można więc potraktować to jako wstępną “wycenę” kosztów regulacyjnych wprowadzenia innowacyjnego rozwiązania. 

Wracając jeszcze do kwestii wsparcia regulacyjnego, to KNF “oferuje” również tzw. interpretacje. To bardzo ciekawa propozycja, która może ułatwić podjęcie decyzji o podjęciu działalności lub wprowadzeniu określonego produktu. Jej minusem jest stosunkowo długi okres oczekiwania (30-45 dni) i odpłatność (1000zł). Taka interpretacja KNF, która nie jest wiążąca dla podmiotu, ale nie może być podstawą do nałożenia kary administracyjnej przez Komisję jeżeli się do niej zastosował, może być wydana  wyłącznie w odniesieniu do produktów i usług, które mają na celu rozwój innowacyjności rynku finansowego. KNF w interpretacji wskazuje jaki jest stosunek odpowiednich przepisów do takiej właśnie działalności lub produktu. To świetne narzędzie, jeżeli mamy wątpliwość co do otoczenia regulacyjnego, które potrafi niekiedy przytłoczyć.

Wniosek o interpretację jest bardziej wymagający pod względem formalnym niż formularz, o który napisałem poniżej. Ważne jest wyczerpujące wskazanie stanu faktycznego i opis wątpliwości prawnych.

Co ważne, interpretacje mają charakter indywidualny, więc mają zastosowanie tylko do określonego stanu faktycznego. Aha, te interpretacje pozostaną nawet jeżeli Innovation Hub zniknie lub zmieni sposób funkcjonowania.

Czy mogę wziąć udział w programie?

Możesz. Wymaga to jednak spełnienia przez podmiot, który reprezentujesz odpowiednich warunków. Poza oczywistym, a więc prowadzenie działalności, należy wypełnić formularz i przekazać go na adres fintech@knf.gov.pl

Sam formularz nie jest może zbyt rozbudowany, ale treść, którą należy go wypełnić wymaga odpowiedniego przygotowania. Poza oczywistymi elementami, jak adres czy dane rejestrowe, należy m.in. wskazać:

  1. syntetyczny opis rozwiązania, które zamierzamy wprowadzić – towarzyszyć temu musi określenie grupy docelowej i wskazanie technologii, którą zastosujemy (wraz z jej opisem);
  2. uzasadnienie spełnienia 3 kryteriów: (i) innowacyjność; (ii) przeprowadzenie prawno-regulacyjnego due diligence (ze wskazaniem wątpliwości) oraz (iii) brak pewności prawnej;
  3. wskazanie, czy w Polsce można znaleźć już podobne rozwiązania;
  4. opis etapu na jakim projekt się znajduje oraz wskazanie planowanej daty wdrożenia rozwiązania.

Teraz pozostaje wysłać formularz i czekać na odpowiedź KNF. Urząd może się z nami skontaktować w celu wyznaczenia spotkania lub uzupełnienia braków, lub odpowiedzieć (e-mailowo lub pisemnie). Termin jak przy interpretacji – 30 lub 45 dni – w bardziej skomplikowanych sprawach. Bardzo ważna sprawa – brak odpowiedzi KNF w terminie, to potwierdzenie stanowiska podmiotu wnioskującego.

Jakość pytań ma znaczenie

Przy przygotowywaniu wniosku bardzo ważne jest, aby pytanie/a kierowane do UKNF były precyzyjne. Jakość tych pytań ma znaczenie dla załatwienia sprawy. Ważne jest również dokładne opisanie produktu czy usługi, aby umożliwić ekspertom Urzędu właściwe “podpięcie” pod określone regulacje. Jeżeli wniosek traktujemy jako proces “przedlicencyjny”, to istotne jest, aby był on przygotowany właściwie, aby ułatwić i przyśpieszyć w przyszłości uzyskanie zezwolenia KNF.

W razie pytań zapraszam do kontaktu.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *