Konto bankowe za zdjęcie? O wideoweryfikacji słów kilka

Digitalizacja świata bez wątpienia wpływa na naszej życie, w tym na to w jaki sposób korzystamy z usług finansowych. Klienci banków czy domów maklerskich coraz częściej oczekują, że te będą ograniczały ilość formalności i tym samym ułatwią im podejmowanie decyzji, np. o wzięciu kredytu czy otworzeniu dodatkowego rachunku. Coraz więcej instytucji finansowych podąża za tym trendem oferując innowacyjne rozwiązania, jak np. bankowość mobilną, z której można skorzystać w każdym miejscu.

Niedawno do grona banków, które rozwijają się w tym segmencie dołączył Bank Pekao z ofertą założenia konta przy użyciu tzw. wideoweryfikacji. Nie jest to metoda pionierska na polskim rynku. Korzystają z niej m.in. klienci mBanku. Wideoweryfikacja to nic innego jak rozwiązanie technologiczne polegające na udostępnieniu kanału weryfikacji tożsamości użytkownika poprzez wideo. Przykładowo, zainteresowana osoba łączy się z konsultantem przy użyciu kamery internetowej. Po wstępnej weryfikacji konsultant prosi potencjalnego klienta o zrobienie zdjęcia twarzy oraz dowodu osobistego i przesłanie ich do banku. Następnie odpowiedni algorytm przeprowadza analizę kilkudziesięciu elementów, tak aby zweryfikować czy osoba podająca się za tą wskazaną w dowodzie, rzeczywiście nią jest. Niektóre banki oferują również automatyczne wykrywanie tekstu i uzupełnienie umowy o dane wskazane w dowodzie. Po pozytywnym przejściu tego etapu potencjalnemu klientowi przesyłana jest umowa oraz kod sms za pomocą którego potwierdza on akceptację warunków umowy.

Dla kogo wideoweryfikacja?

Ta metoda zawierania umowy o rachunek bankowy może być szczególnie atrakcyjna dla osób aktywnych, którym nie po drodze do oddziału banku. Jest to również metoda, która potencjalnie może sprzyjać nadużyciom, szczególnie w obszarze prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu. Z tego względu tak bardzo istotne jest zapewnienie odpowiednich procedur wewnętrznych, które zabezpieczą instytucje finansowe i jej klientów przed szeregiem ryzyk z tym związanych. Dużą rolę w tym obszarze pełnią komórki ds. zgodności z prawem, które stoją na straży bezpieczeństwa całej organizacji.

Jakie środki ochrony?

Niemiecki organ nadzoru finansowego (BaFin), dostrzegając te zagrożenia wydał wytyczne, które instytucje finansowe muszą stosować przy wykorzystaniu tej technologii. Komisja Nadzoru Finansowego nie zdecydowała się na podobny krok, choć wydaje się, że akceptuje podejście BaFin do wideoweryfikacji. W jednym z komunikatów przedstawiciel Urzędu wskazał, że możliwość nawiązania relacji bank-klient bez fizycznej obecności tego drugiego jest dopuszczalna pod warunkiem zapewnienia odpowiednich (i wzmożonych) środków bezpieczeństwaCzekamy jednak na “twarde” wytyczne i pewien jednolity standard (jak np. przy PolishAPI), co pozwoli klientom poczuć się bezpieczniej.  

Wśród tych środków wymienić można chociażby konieczność weryfikowania dowodów z bazami dokumentów zagubionych czy skradzionych, czy też stosowanie algorytmów porównujących twarz klienta ze zdjęciem na dowodzie osobistym, jak również inne środki, które minimalizują ryzyko nadużyć.

Skan siatkówki jako sposób logowania? 

Te rozwiązania mają również uchronić klienta przed ewentualnym „przywłaszczeniem” tożsamości i np. otwarciem rachunku i wzięciem kredytu przez osobę nieuprawnioną. Zastosowanie tych wzmożonych środków bezpieczeństwa ma na celu zminimalizowanie również ryzyka związanego z tzw. czynnikiem ludzkim, który może być bardziej zawodny niż odpowiednio dopracowany algorytm. Czy będzie to skuteczne? Czas pokaże.

Na marginesie warto również wspomnieć, że banki idą jeszcze dalej w rozwijaniu swojej innowacyjnej działalności z wykorzystaniem biometrii. Przykładowo mBank stosuje logowanie do systemu za pomocą odciska palca, co znacznie skraca czas wykonywania niektórych czynności. Wykonywanie operacji bankowych nadal wymaga jednak wykorzystania unikalnych identyfikatorów i haseł (ma to szczególne znaczenie w kontekście silnego uwierzytelniania wprowadzonego przez PSD2). Ja sam czekam na możliwość logowania się do bankowości mobilnej za pomocą siatkówki. Być może to wcale nie tak odległa przyszłość.

 

Źródło dot. wypowiedzi przedstawiciela KNF: https://www.cashless.pl/3243-dobra-wiadomosc-dla-bankow-z-polski-jest-pozytywna-opinia-knf-na-temat-wideoweryfikacji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *