Warsztaty od Pulsu Biznesu: ASI – Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Mamy przyjemność zaprosić na szkolenie organizowane przez Puls Biznesu, którego patronem medialnym jest www.finregtech.pl. Szkolenie odbędzie się już 23 października w Hotelu Bristol w Warszawie.

Nawet do 10 mln zł i 5 lat więzienia grozi zarządowi za brak rejestracji ASI i działalność bez wymaganego zezwolenia.

Czym jest ASI?

W 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o funduszach inwestycyjnych. Nowelizacja była wynikiem implementacji do prawa krajowego Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/61/UE. Jedną z kluczowych dla sektora innowacyjnego zmian, wynikających z powyższej nowelizacji, było wprowadzenie do prawa polskiego nowej kategorii podmiotów, Alternatywnej Spółki Inwestycyjnej (ASI), podległej nadzorowi KNF.

Jakie konsekwencje?

Wprowadzenie kategorii ASI jest równoznaczne z poddaniem pod nadzór KNF nieregulowanej wcześniej działalności funduszy VC/PE, prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego (w tym spółek kapitałowych oraz osobowych), w tym także funduszy, które lokują aktywa pozyskane od inwestorów w przedsięwzięcia typu startup. Podjęcie takiej działalności wymaga obecnie uzyskania zezwolenia KNF lub – w przypadku funduszy o mniejszej kapitalizacji – wpisu do rejestru Zarządzających ASI, prowadzonego przez KNF.
Warsztat adresowany jest do wszystkich tych podmiotów, które zamierzają podjąć lub prowadzą działalność obejmującą inwestowanie aktywów pozyskanych od wielu inwestorów, w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną.

Co w ramach szkolenia?

Podczas warsztatu omówione zostaną w szczególności:
zasady doboru optymalnej struktury działalności funduszu, uwzględniając przy tym przepisy ustawodawstwa w zakresie wspierania innowacyjności
• szczegóły procedury rozpoczęcia działalności ASI i jej zarządzającego
• obowiązujące regulacje w zakresie nadzoru nad działalnością zarządzających alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi
ASI jako instytucja obowiązana na podstawie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy i finansowaniu terroryzmu
• transgraniczne aspekty funkcjonowania ASI
sankcje w przypadku naruszenia ustawowych reguł w zakresie organizacji działalności odpowiadającej działalności zastrzeżonej dla ASI.

Kontakt do organizatora:

ORGANIZATOR: Puls Biznesu
KONTAKT:
tel: 22 333 97 77,
e-mail: konferencje@pb.pl

Materiał partnera. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *