Witamy w zespole Katarzynę Wojtkiewicz!

Dzisiaj do grona współpracowników portalu dołączyła Katarzyna Wojtkiewicz, której bogate doświadczenie zawodowe m.in. w zakresie infrastruktury IT, naukowe zacięcie oraz lekkość pióra, z pewnością wzbogacą treści publikowane na stronie. Dzisiaj opublikowany zostanie pierwszy artykuł Katarzyny, który porusza bardzo ważną kwestię rozwoju technologii w kontekście kreowania biznesu i roli nadzoru finansowego w zmieniającym się otoczeniu. Już teraz zapraszam do czytania!

Dr Katarzyna Wojtkiewicz (Sas-Kulczycka), LL.M. o sobie:

Jestem prawnikiem z doktoratem z ekonomii w dziedzinie zarządzania technologiami informacyjnymi, a mój profil zawodowy ukształtował się w wyniku nieustannej konieczności transponowania „papierowych” przepisów prawnych na logarytmiczny język IT.

„There are no issues, there are only opportunities”. 

Połączenie wiedzy i doświadczenia prawniczego z analitycznym myśleniem i determinacją niezbędną we wdrożeniach systemów informatycznych miałam okazję sprawdzić przez ponad 15 lat kierując in-house, bądź jako doradca biznesowy i prawny, projektami w bankach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach ubezpieczeniowych, a także polskich, europejskich i światowych  instytucjach regulacji i nadzoru rynku (więcej w zakładce: O nas).

Nauka i praktyka

Jestem wykładowcą akademickim w Katedrze Systemów Informacyjnych Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członkinią komitetu doradczego Rady Regulatorów Rynku Legal Entity Identifier (światowa inicjatywa zapoczątkowana przez państwa G-20) oraz członkiem Rady Programowej projektu (H2020) Eurhisfirm (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking).

Za osiągnięcia w definiowaniu architektury biznesowej i wdrożeniach w obszarze (Data) Governance w zlokalizowanej we Frankfurcie nad Menem agencji unijnej nadzorującej rynek ubezpieczeniowy i emerytalny w Europie zostałam nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards przyznawanej przez Worldwide Business Review.

Doświadczenie w tworzeniu prawa

Moje kompetencje prawnicze realizowałam także w procesach legislacyjnych ustaw kształtujących rynek kapitałowy w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej (transpozycja dyrektyw UCITS, MIFID, Prospectus, Conglomerates), a ostatnio opracowując Wytyczne dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w zakresie identyfikacji podmiotów gospodarczych (Legal Entity Identifier (LEI) Guidelines). Moja specjalizacja obejmuje także regulacje instytucji Unii Europejskiej, w tym akty ustanawiające agencje unijne EIOPA, EBA i ESMA, a także EU Financial oraz Staff Regulations.

Jestem autorką lub współautorką wielu publikacji z dziedziny zarządzania i prawa; doświadczeniami dzielę się także podczas konferencji, szkoleń i biorąc udział w inicjatywach realizowanych na polskim, europejskim i światowym rynku finansowym.

Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *