Zabawa w piaskownicy z KNF? Urząd otwiera wirtualną piaskownicę dla FinTechów. Jak zostać jej operatorem?

Zabawa z nadzorcą na rynku finansowym zazwyczaj kończy się źle, np. nałożeniem dotkliwej sankcji administracyjnej. Tym razem może być jednak inaczej. Po kilku tygodniach od ogłoszenia informacji o zamiarze uruchomienia wirtualnej piaskownicy dla innowacyjnych przedsiębiorców KNF opublikował wytyczne oraz regulamin. Rozwiązanie podobne do Innovation Hub, który opisywałem niedawno na portalu, ale z jedną zasadniczą – i bardzo ciekawą – zmianą.

Przypomnijmy czym w ogóle jest wirtualna piaskownica KNF. To de facto środowisko informatyczne, które ma umożliwiać testowanie rozwiązań z obszaru innowacji finansowych praktycznie bez ryzyka dla podmiotu testującego i klientów. W praktyce to nic innego jak informatyczny hub oferujący środowisko przystosowane do “prowadzenia” licencjonowanej działalności w warunkach testowych (to akurat istotne, ponieważ podmiot testujący musi posiadać zestaw procedur wymaganych dla licencjonowanej działalności). To czym wyróżniała się będzie wirtualna piaskownica to patronat Komisji Nadzoru Finansowego oraz prowadzenie otoczenia informatycznego przez wyznaczonego przez UKNF operatora.

Mała KNF, czyli operator piaskownicy – akceleratory oraz inkubatory w natarciu

Operatorów, po spełnieniu odpowiednich wymagań, wybierać będzie UKNF. Podstawowym wymogiem jest posiadanie siedziby w Polsce i udostępnienie KNF (i zainteresowanym aplikantom) swojego środowiska testowego na potrzeby wirtualnej piaskownicy. Poza tworzeniem i prowadzeniem takiego środowiska, podmiot ten może prowadzić również inną działalność, ale nie może ona kolidować z wyznaczoną funkcją operatora. W praktyce operatorami będą więc akceleratory oraz inkubatory, które już dzisiaj zajmują się wspieraniem start-upów i dojrzałych organizacji we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań w sektorze finansowym.

Poza prowadzeniem określonej działalności Komisja stawia również dodatkowe wymogi w odniesieniu do operatora, jak i jego pracowników. Wśród nich jest chociażby posiadanie odpowiedniej infrastruktury informatycznej, doświadczenie akceleracyjne dla FinTechów, posiadanie odpowiednich zasobów, w tym ludzkich, czy też opracowanie szeregu procedur związanych z funkcjonowaniem piaskownicy. Ważne jest również doświadczenie w zakresie pozyskiwania finansowania, ponieważ taki operator ma również szkolić podmioty testujące, m.in. w tym obszarze. Ważne jest również posiadanie odpowiedniego zespołu prawnego i/lub compliance, które wesprą podmiot testujący w procesie licencyjnym.

Cała lista wymagań zamyka się w 16 punktach.

Środowisko informatyczne – jakie wymagania?

Poza ww. wymaganiami “ogólnymi” UKNF będzie przykładał szczególną wagę do spełnienia warunków stricte informatycznych. Urząd oczekuje, że zaproponowane środowisko testowe będzie w możliwie największym stopniu odzwierciedlało warunki rynkowe, co pozwoli na testowanie produktu lub usługi w sposób odzwierciedlający realia prawdziwego rynku finansowego. Musi być ono również bezpieczne. Środowisko takie, zasadniczo, powinno umożliwiać testowanie zarówno przy użyciu wirtualnych, jak i realnych środków. Ważne jest również umożliwienie przeprowadzania stress-testów we współpracy z podmiotem testującym oraz UKNF. Konieczne jest również zaimplementowanie procedur i procesów umożliwiających składanie reklamacji (w przypadku prawdziwych klientów) oraz procedury umożliwiające pozyskiwanie feedbacku, czyli opinii od klientów na temat testowanych produktów lub usług.

W praktyce ważne więc będzie stworzenie silnego zespołu IT, o ile takowego potencjalny operator nie będzie jeszcze posiadał, oraz zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, szczególnie ważne jest posiadanie rozwiązań chroniących przed atakami hakerskimi czy fraudami.

Warunków do spełnienia jest 11.

Jak zostać operatorem?

Po zrobieniu wewnętrznej checklisty należy wysłać zgłoszenie do UKNF na adres: dft@knf.gov.pl. Takie zgłoszenie powinno zawierać wszystkie z 9 elementów wskazanych przez Urząd (w tym dokumencie). To m.in. sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy, opis spełnienia wszystkich wymogów, o których mowa powyżej, czy szczegółowy opis modelu prowadzenia piaskownicy (z uwzględnieniem środowiska testowego). Zgłoszenie należy wysłać do 9 listopada br. UKNF nie przedstawił daty rozstrzygnięcia naboru, ale bardzo możliwe, że będzie odbywał się on w sposób ciągły ze względu na zwiększającą się liczbę zainteresowanych podmiotów (oby). KNF będzie regularnie publikował listę operatorów piaskownicy na swojej www.

A jak wygląd współpraca?

UKNF zawrze z operatorem umowę, w której określi warunki współpracy. Będzie ona określała m.in. warunki monitorowania i wsparcia merytorycznego UKNF dla operatora, a także zakreśli zakres odpowiedzialności operatora. Doprecyzuje również zakres i częstotliwość raportów przekazywanych do Urzędu czy obowiązki dotyczące przechowywania danych. Samą umowę UKNF będzie zawierał z operatorem na okres jednego roku (z możliwością przedłużenia na kolejne okresy jednoroczne).

A jak dołączyć do zabawy w piaskownicy?

To temat na kolejny artykuł. Tymczasem czekamy na opublikowanie listy operatorów, co zapewne nastąpi nie wcześniej jak pod koniec listopada. Trzymam kciuki za UKNF i wirtualną piaskownicę, która w II kwartale 2019 r. ma być już piaskownicą regulacyjną z prawdziwego zdarzenia. Miejmy nadzieję, że ta propozycja ułatwi polskim FinTechom dalszy rozwój.

Zdjęcie, źródło: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/fin_tech/Piaskownica_regulacyjna_KNF

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *