Jak zarobić na informacji o rachunku płatniczym, czyli proces rejestracji AISP

Account Information Service Providers – AISP (dostawcy świadczący usługę dostępu do informacji o rachunku) to nowa kategoria dostawców wprowadzona przez PSD2, a w Polsce – ustawę o usługach płatniczych. Usługa ta miała wprowadzić pewną rewolucję, jednak na razie (i nie piszę tu tylko o naszym kraju) nie jest ona aż tak popularna jak usługa inicjowania płatności. Może się to jednak zmienić wraz z otwarciem bankowości i rozwojem piaskownicy regulacyjnej KNF. Dlatego, jeżeli masz pomysł na wykorzystanie tej usługi, to warto poznać wymogi jakie stawiają przed AISP regulacje.

Usługa ta polega na internetowym (on-line) dostarczaniu skonsolidowanych informacji dotyczących rachunku płatniczego. Można ją wykorzystać przykładowo do śledzenia określonej kategorii wydatków i lepszego planowania budżetu. Może też ułatwiać monitorowanie stanu rachunków – jeżeli mamy ich więcej. Zakres usługi nie jest więc szeroki, co wiąże się ze znacznie mniejszymi wymogami prawnymi dla podmiotów zainteresowanych jej świadczeniem. Nie oznacza to jednak całkowitego zwolnienia z obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa. Mowa tutaj przecież o bardzo wrażliwych danych.

Jak zostać AISP? Zezwolnie czy rejestracja?

W odróżnieniu od krajowej instytucji płatniczej, AISP podlegają wpisowi do specjalnego rejestru prowadzonego przez KNF. W celu uzyskania takiej rejestracji zainteresowany podmiot musi złożyć wniosek, który zawiera podstawowe dane, jak adres czy nazwę firmy, ale również inne elementy, które wymagają stosownego przygotowania. Wśród tych dokumentów wymienić należy: (i) statut lub umowę spółki; (ii) program działalności (bardzo ważny dokument!) oraz plan finansowy (trzyletni); (iii) opis bliskich powiązań; (iv) dane dotyczące określonej kategorii udziałowców/akcjonariuszy; (v) zasady zarządzania ryzykiem; (vi) zasady przeprowadzania audytu wewnętrznego; (vii) opis spełnienia szeregu obowiązków związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa; (viii) dokument ubezpieczeniowy/gwarancyjny (wysokość ubezpieczenia lub gwarancji jest dostosowana do zakresu działalności) oraz (ix) specjalne oświadczenie.

Kluczowy dokument – program działalności

Wraz z planem finansowym na trzy lata jest to najważniejszy dokument w procesie rejestracji. Musi zawierać wiele elementów, w tym m.in. opis usługi która zamierza świadczyć AISP (tutaj ważne jest “wcelowanie” się w samą definicję usługi czy oświadczenie, że w żadnym czasie świadczenia usługi dostawca nie wejdzie w posiadanie środków pieniężnych użytkowników. Taki dokument zawiera również projekty umów czy warunki świadczenia usługi. Jego rozmiar, jak i zakres jest oczywiście uzależniony od skali prowadzonej działalności, w tym szacowanej liczby użytkowników.

Co dalej?

Mając te dokumenty oraz informacje przechodzimy do wypełnienia wniosku, który jest dostępny tutaj. Nie jest on przesadnie skomplikowany i zawiera bardzo podstawowe informacje oraz checklistę dokumentów. Należy przy tym pamiętać, że KNF oczekuje, że przekazane dokumenty i informacje będą spełniać również standardy wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA), które można znaleźć tutaj (zastosowanie ma rozdział 4.2).  Do wniosku należy doliczyć jeszcze opłatę skarbową w wysokości 616 zł (i jeżeli działamy przez pełnomocnika – dodatkowe 17 zł). Gotowy wniosek wraz ze stosownymi załącznikami wysyłamy pocztą, dostarczamy osobiście do biura podawczego KNF lub korzystając z profilu zaufanego kierujemy do Elektronicznej Skrzynki Podawczej UKNF.

Jeżeli wniosek zawiera wszystkie stosowne dokumenty i informacje, to KNF powinna dokonać wpisu do rejestru w terminie 3 miesięcy od daty wpływu (ważna jest precyzja, gdyż KNF dysponuje instrumentami, które w przypadku braków formalnych mogą przedłużyć proces rejestracji). Dopiero z chwilą dokonania stosownego wpisu, o czym zostaniemy oczywiście poinformowani (i otrzymamy stosowne zaświadczenie), można rozpocząć działalność.

Mamy wpis do rejestru. Co dalej?

Wiążą się z tym konkretne wymogi. Od chwili wpisu prowadzimy bowiem działalność regulowaną, która podlega nadzorowi KNF. Niestosowanie się do licznych, ale znacznie mniej “uciążliwych” niż ma to miejsce w przypadku innych kategorii dostawców usług płatniczych, obowiązków może skutkować zastosowaniem przez nadzór środków dyscyplinujących z sankcjami włącznie. Warto więc zadbać o odpowiednie przygotowanie przed rozpoczęciem działalności, aby uniknąć trudności w przyszłości. W kolejnym artykule więcej o obowiązkach AISP.

Źródło: zdjęcie z formularza KNF.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *