wtorek, Październik 20

Revolut z licencją bankową w Wilnie. Jak działa i co oferuje Newcomer Programme dla banków i instytucji płatniczych na Litwie?

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Revolut z londyńskiej instytucji pieniądza elektronicznego stał się pełnoprawnym bankiem z unijną licencją. Licencję przyznał Europejski Bank Centralny przy udziale i na wniosek banku centralnego Litwy (BL). Wybór tej jurysdykcji z pewnością nie był przypadkowy. Litwa “chwali się”, że uzyskanie licencji bankowej może zająć mniej niż 6 miesięcy, a w przypadku instytucji płatniczej nawet 3 miesiące, co może być bardzo atrakcyjne. BL wprowadził również tzw. Newcomer Programme, który stanowi kompleksowe rozwiązanie dla podmiotów dopiero wchodzących na rynek (lub oferujących innowacyjne produkty lub usługi) oraz piaskownicę regulacyjną.

Otoczenie regulacyjne dla sektora Fintech na Litwie można z pewnością zaliczyć do bardzo liberalnych. Szereg ułatwień dla podmiotów zamierzających ubiegać się o licencję instytucji płatniczej, pieniądza elektronicznego lub tzw. “specialized bank” (z zakazem świadczenia usług inwestycyjnych) stanowi dużą zachętę w szczególności dla start-upów z Wielkiej Brytanii, które zamierzają pozostać na rynku w Unii Europejskiej i korzystać z paszportowania. Co stanowi o atrakcyjności Litwy w tym kontekście?

Przede wszystkim Newcomer Programme

W ramach Bank of Lithuania uruchomiony został program, który ma ułatwić Fintechom prowadzenie działalności, szczególnie w pierwszym roku funkcjonowania na litewskim rynku. Spośród rozwiązań, które oferuje warto wskazać szybki i uproszczony proces uzyskiwania licencji, brak sankcji administracyjnych przez pierwszy rok działalności (w ramach piaskownicy) czy też LBChain, czyli piaskownica technologiczna i akcelerator dla podmiotów wykorzystujących technologię blockchain do świadczenia swoich usług.

To oczywiście nie jedyne korzyści z prowadzenia działalności pod okiem BL. Newcomer Programme to także ułatwiony kontakt z regulatorem czy regulacje dostosowane do zmieniającego się otoczenia, przykładowo kompleksowe rozwiązania dla on-boardingu klientów z użyciem innowacyjnych rozwiązań jak biometria. Trzeba również przyznać, że prezentowane informacje są pokazane w bardzo przejrzysty sposób, co ułatwia przygotowanie odpowiedniej aplikacji

Jest jeszcze Open Banking, o czym w dalszej części artykułu. 

Piaskownica regulacyjna BL

Aspektem niezwykle istotnym dla fintechowych start-upów jest niewątpliwie piaskownica regulacyjna. Takie środowisko BL uruchomił pod koniec września. Piaskownica jest otwarta zarówno dla podmiotów, które dopiero zamierzają ubiegać się o uzyskanie licencji, jak i doświadczonych graczy, którzy chcą przetestować swoje rozwiązania przed wypuszczeniem ich na rynek.

Wybór podmiotów, które mogą dołączyć do programu oparty jest na ocenie pięciu kryteriów (podobnie jak w przypadku KNFowskiej wirtualnej piaskownicy. Ocenie podlega to czy dany produkt lub usługą są rzeczywiście innowacyjne w kontekście dostępności na litewskim rynku. Ponadto, takie rozwiązania muszą oferować konsumentom rzeczywiste korzyści, np. poprzez obniżenie kosztów czy większe bezpieczeństwo transakcji. Aplikant musi również udowodnić, że przeprowadzenie testów w ramach piaskownicy regulacyjnej jest niezbędne do wprowadzenia rozwiązania na rynek. Powiązane z tym jest wykazanie gotowości do ich przeprowadzenia, co obejmuje m.in. przygotowanie planu testów zawierającego analizę potencjalnych ryzyk i alokację niezbędnych zasobów. Ostatnim warunkiem jest zamiar prowadzenia działalności na rynku litewskim, co oznacza, że udział w piaskownicy nie może być wyłącznie “furtką” do rynku unijnego, ale rzeczywiście musi zmierzać do prowadzenia działalności operacyjnej.

Sam proces uzyskiwania dostępu do piaskownicy jest stosunkowo prosty i szybki. Po przesłaniu aplikacji, która jest dostępna tutaj, bank dokona jej weryfikacji i ewentualnie zgłosi uwagi w terminie 1 do 2 miesięcy. Następnie, po uzyskaniu wstępnej zgody następuje etap negocjacji z aplikantem, w trakcie którego ustalone zostaną warunki przeprowadzanych testów (w tym termin i środki ochrony konsumentów). Ten etap trwa również od 1 do 2 miesięcy. W kolejnym kroku mamy już fazę testów, która co do zasady trwa 6 miesięcy, ale może być przedłużona maksymalnie do 12 miesięcy. W trakcie BL monitoruje działania aplikanta i dokonuje weryfikacji z wcześniej ustalonymi warunkami. Po zakończeniu testów aplikant musi podjąć decyzję odnośnie tego czy chce wprowadzić usługę na rynek, czy też wycofuje się z takiego zamiaru (to akurat odróżnia litewską piaskownicę od innych, w których wyraźnie oczekuje się wprowadzenia produktu lub usługi na rynek). Jeżeli uczestnik zdecyduje się na aplikowanie o zezwolenie na prowadzenie działalności, to może liczyć na znaczne ułatwienia w tym procesie, m.in nie musi dostarczać wielu dokumentów, które były przedkładane na etapie aplikacji i samych testów.

Na marginesie warto wspomnieć, że sama decyzja o wyjściu z piaskownicy wiąże się z dodatkowymi obowiązkami, jak przygotowanie i przekazanie BL podsumowania czy wszelkich wyjaśnień co do przeprowadzonych testów. Wymogi te zostały szczegółowo (Chapter VI) opisane tutaj.

Open Banking

Pod koniec listopada BL uruchomił publiczne konsultacje dotyczące Open Banking na Litwie. Celem konsultacji jest wypracowanie spójnego podejścia przez uczestników rynku, a także weryfikacja ich oczekiwań wobec wyzwań jakie niesie ze sobą otwarcie bankowości na nowe podmioty. Litwini Open Banking rozumieją szerzej, nie tylko jako OpenAPI, ale również bezpieczeństwo i efektywność transakcji i inne rozwiązania, które mają przynieść korzyści konsumentom. Do 25 stycznia istnieje możliwość przesłania odpowiedzi do kwestionariusza składającego się z 25 pytań, które mają pomóc BL w utworzeniu bardziej przyjaznego otoczenia regulacyjnego dla otwarcia bankowości. W rezultacie Litwa ma szansę stać się jednym z ciekawszych miejsc do prowadzenia działalności fintechowej.

Czy warto spróbować na Litwie?

Bank chwali się, że jak dotychczas ok. 100 podmiotów wzięło udział w programie. Bank centralny Litwy, jak i sama jurysdykcja, są stosunkowo niewielkie patrząc m.in. przez pryzmat udziału w sektorze finansowym UE. Rozwiązania, które oferuje BL wydają się bardzo atrakcyjne i idące z duchem czasu. Bank angażuje się m.in. w promowanie i rozwijanie technologii blockchain (co do której wykorzystania jestem dość sceptyczny), jednakże pojawia się jedno bardzo ważne pytanie, które z resztą padło na jednej z konferencji fintechowych w listopadzie w kierunku przedstawiciela BL. Czy Bank będzie w stanie “udźwignąć” ciężar nadzoru nad rosnącą liczbą podmiotów aplikujących do programu? Jeżeli tak, to jaka będzie jakość tego nadzoru i czy nie będzie zagrażała stabilności finansowej w Unii Europejskiej. Na te pytania z pewnością poznamy odpowiedź w najbliższych latach.

 

Grafika: https://www.lb.lt/en/

Udostępnij.

Zostaw komentarz