ESMA: Firmy inwestycyjne muszą informować klientów o potencjalnych skutkach Brexitu

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) wydała dzisiaj bardzo ważne stanowisko, które ma znaczenie dla firm inwestycyjnych oraz banków prowadzących działalność inwestycyjną (maklerską). Podobne informacje zamieścił również brytyjski organ nadzoru – Financial Conduct Authority. ESMA przypomniała, że zgodnie z pakietem MiFID II na tych podmiotach ciążą szczególne obowiązki informacyjne względem klientów, w tym w odniesieniu do potencjalnych konsekwencji związanych z wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. KNF będzie z pewnością monitorował spełnienie tego wymogu.

Zgodnie z przepisami dyrektywy MiFID II (art. 24) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji 2017/565 (art. 44, 46, 47 oraz 49) firmy inwestycyjne muszą przekazywać swoim klientom szereg informacji, w tym dotyczących samej firmy, usług oraz produktów, które ona oferuje. Te informacje należy przekazywać w sposób jasny, zrozumiały i nieprowadzający w błąd. Klient nie może mieć wątpliwości co do treści informacji.

Kto i co?

Opierając się na przytoczonych przepisach ESMA wyszła z założenia, że wszystkie podmioty, które mogą ponieść “konsekwencje” Brexitu powinny poinformować swoich klientów o tym “czy” i “jak” umowy zawarte z firmą, jak i świadczone usługi, mogą zostać również tym faktem dotknięte.

ESMA w swoim stanowisku wskazała jakich informacji oczekuje w takich “paczkach” dla klientów. Te “paczki” powinny zostać przekazane tak szybko jak to tylko możliwe. Powinny one zawierać co najmniej:

  1. Informację odnośnie wpływu Brexitu na poszczególne usługi lub produkty znajdujące się w portfolio firmy. Ta informacja musi zawierać szczegółowe informacje odnośnie tego jak wpłynie to na samą firmę i jej model biznesowy oraz – co najważniejsze – jakie implikacje niesie to dla stosunku klient-firma. Bardzo pomocna może być strona FCA, która opisuje wpływ Brexitu na świadczenie usług finansowych w UE (dostępna tutaj) oraz informacje FCA odnośnie przygotowania firm inwestycyjnych i banków do Brexitu.
  2. Wszelkie działania jakie firma zamierza podjąć. Obejmuje to m.in. kwestie organizacyjne związane z np. przyjmowaniem żądań od klientów czy publikowanie FAQs, zmianą danych kontaktowych i organów nadzoru, czy też przeniesieniem umów i środków klientów do innych firm inwestycyjnych. Ważne jest również poinformowanie o potencjalnych implikacjach związanych z obejmowaniem środków ochroną gwarancyjną.
  3. Wpływ Brexitu na restrukturyzację (o ile dotyczy).
  4. Informacje odnośnie praw związanych z umową o świadczenie usług z firmą. W praktyce oznacza to informowanie klientów o przysługujących im uprawnieniach do wypowiedzenia umowy czy też jej zmiany. Zakres informacji jest jednak szerszy i może obejmować chociażby wpływ Brexitu na inne prawa z umowy, np. w związku z “przeniesieniem” określonej działalności do oddziału zlokalizowanego w jednym z państw członkowskich.

ESMA podkreśla jednocześnie, że informacje powinny być sporządzone prostym językiem i przekazane w przejrzysty sposób. Klient musi mieć pewność co do implikacji jakie niesie dla jego relacji z firmą zbliżający się Brexit. Ważne jest również podanie danych kontaktowych do osoby lub osób odpowiedzialnych za udzielanie informacji w tym zakresie.

Bądźcie gotowi! ESMA i krajowi nadzorcy czuwają

ESMA podkreśla, że przygotowanie firm, a więc także ich polityka komunikacyjna w tym obszarze, będzie przedmiotem kontroli nadzorców. Monitoring będzie obejmował zarówno sprawdzenie zgodności z powyższymi “wytycznymi”, jak i przepisami pakietu MiFID2. Ważne jest więc, aby odpowiednio przygotować się do informowania klientów. ESMA ma przy tym oczywiście świadomość, że do czasu wyjaśnienia ostatecznego “statusu” Brexitu trudno o jednoznaczną ocenę i wyraźną informację dla klientów. Można jednak przygotować się na każdy ze scenariuszy, w tym tzw. Hard Brexit.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *