Roczny raport EBA: kluczowe wnioski dla sektora innowacji finansowych

Wczoraj Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował raport roczny za 2018. Raport jest nie tylko podsumowaniem prac, które prowadziła EBA, ale również wskazówką co do dalszych działań, które podejmie w kolejnych latach. O ile w samym raporcie najwięcej miejsca poświęcono „tradycyjnej” bankowości, to mamy też kilka informacji, które mogą być interesujące dla sektora innowacji finansowych (zarówno FinTechów, jak i banków). Jedną z ciekawszych inicjatyw ma być tzw. „innovation radar”, który ma ułatwić EBA nadążanie za nowoczesnymi rozwiązaniami w sektorze finansowym.  EBA zamierza również dalej rozwijać swój FinTech Knowledge Hub skupiający wybitnych ekspertów sektora innowacji finansowych. Skupię się tutaj na najbardziej konkretnych propozycjach, jednakże nie wyczerpują one całego raportu.

To co może mieć znaczenie, to wynik tego „ćwiczenia”. EBA zamierza prowadzić regularny monitoring tych zmian (również regulacyjnych), którego efektem ma być wsparcie rynku, jak i organów nadzoru, poprzez informowanie ich o potencjalnych ryzykach. Można chyba założyć, że to kolejny krok do rozwoju RegTech, o którym wspominałem w jednym z ostatnich artykułów. Urząd zamierza również w dalszym ciągu obserwować w jaki sposób lokalne organy nadzoru oraz prawodawcy podchodzą do procesu licencyjnego dla „nowych graczy”. Na znaczeniu nabierać będzie więc zasada proporcjonalności, które odzwierciedlenie mamy już chociażby w pakiecie CRDV/CRRII.

Crypto-assets

Temat kryptowalut nadal pozostaje aktualny (pisałem o ważnych i potrzebnych inicjatywach EBA i ESMA w tym artykule). W tym zakresie niewiele się zmieni. Urząd nadal będzie monitorował rynek crypto-assets, w tym poprzez analizę sposobu oferowania (i reklamy) tych aktywów. Zamierza również opracować wspólny wzorzec dla monitoringu ekspozycji na te „produkty”, które występują w bilansach m.in. banków. Odzwierciedlenie znajdzie to również we wsparciu Banku Rozliczeń Międzynarodowych (BCBS) przy opracowywaniu zasad dotyczących wpływu tych ekspozycji na wymogi ostrożnościowe instytucji finansowych.

Współpraca innowatorów i sektora publicznego

Nadal dużą uwagę EBA poświęci inicjatywom na rzecz rozwoju piaskownic regulacyjnych. Jednym z elementów, które mają się na to składać jest zintensyfikowanie prac w ramach European Forum for Innovation Facilitators.

Ochrona konsumentów

Urząd będzie prowadził dalsze działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa klientów detalicznych. W efekcie EBA opublikuje kolejną edycję raportu poświęconego trendom konsumenckim, co również będzie stanowiło ciekawą inspirację dla podmiotów, które zamierzają mocniej zaangażować się w oferowanie innowacyjnych usług klientom detalicznym.

Częścią tego będzie również monitoring wdrażania pakietu PSD2. EBA zamierza monitorować w jaki sposób wdrażane są Rozporządzenie 2018/389, Dyrektywa PSD2 oraz wytyczne Urzędu. Sam raport ma chyba błędy, ponieważ niektóre z elementów, które zostały już zrealizowane (rejestr EBA – choć dopiero w 2019) widnieje jako plan na przyszłość.

Operational resilience

Wraz z cyfryzacją finansów rosną zagrożenia związane z ryzykiem operacyjnym, np. wskutek pojawiania się nowych zagrożeń cybernetycznych. EBA zamierza monitorować zmiany w tym obszarze i reagować na nie poprzez m.in. wydawanie „wskazówek” dla prawodawców. Dokonany zostanie również przegląd obecnego operational risk framework.

Kolejna Bazylea…

Implementacja CRDV/CRRII jest już faktem. Zasadniczo czekamy już na rozpoczęcie prac nad wdrażaniem nowych zasad. Mają one również znaczenie dla mniejszych podmiotów, jak np. Challenger Banki. W tym zakresie nowy pakiet ma być dużym ułatwieniem ze względu na lepiej dopasowane wymogi kapitałowe. EBA będzie również aktywnie uczestniczyła w tych pracach.

Co EBA zrobiła?

EBA podsumowała także swoje osiągnięcia. W raporcie mowa więc o wytycznych w sprawie outsourcingu, które ujmowały kwestię dostępu do chmury obliczeniowej czy różne inicjatywy mające na celu przybliżenie organom nadzoru zmian jakie zachodzą w modelach biznesowych banków wobec zmieniającego się otoczenia. EBA pokazała również swój dorobek w zakresie prac nad „wykonaniem” zobowiązań wynikających z dyrektywy PSD2. Brakuje jednak informacji odnośnie prac nad ewentualną rewizją pakietu (nawet pomimo faktu, że przegląd ma nastąpić dopiero w 2021). Zauważalne jest również to, że FinTech staje się jednym z ważniejszych tematów do EBA i można śmiało założyć, że to się nie zmieni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *