BigData i Machine Learning w sektorze bankowym “oczami” EBA, czyli Report on Big Data and Advanced Analytics

Możliwość „przewidywania” pewnych zdarzeń to w dzisiejszych – bardzo dynamicznych – czasach niezwykle cenna „umiejętność”. Dostęp do znacznych zbiorów danych (BigData) ułatwia zrozumienie różnych zjawisk czy tworzenie efektywnych rekomendacji. Wykorzystanie uczenia maszynowego połączonego z BigData jest szczególnie istotne w działalności sektora finansowego, który „uczy się” jak przetwarzać dane o klientach i lepiej zarządzać ryzykiem czy bardziej skutecznie doradzać przy wyborze produktów finansowych. Tematyce wykorzystania zaawansowanej analityki oraz BigData poświęcony jest najnowszy raport Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) – Report on Big Data and Advanced Analytics, który stanowi bardzo rozbudowane kompendium tego zagadnienia w sektorze bankowym. Przejdźmy przez pierwszą część podsumowania, którą poświęcę temu jak obecnie wygląda krajobraz BigData w sektorze finansowym. Zaczynamy!

Nie ma wątpliwości, że nowe narzędzia oparte o duże zbiory danych przyczyniają się do zmiany w modelach biznesowych i procesach (oceny zdolności kredytowej, szacowania ryzyka czy nawet sprzedażowych) wielu instytucji (zarówno „zastanych”, jak i nowych graczy). Żeby jednak mówić/pisać o efektywnych rozwiązaniach opartych o uczenie maszynowe czy sztuczną inteligencję potrzebne jest odpowiednie źródło „pokarmu”, czyli właśnie dane.

Na marginesie warto zwrócić uwagę, że istotne znaczenie dla rozwoju sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z użyciem BigData ma Rozporządzenie 2018/1807 w sprawie swobodnego przepływu danych nieosobowych w UE.

Podstawą tradycyjna bankowość

A właściwie dane zbierane w trakcie świadczenia usług bankowych. Jak wskazują autorzy raportu rzadkością jest wykorzystanie danych z serwisów społecznościowych (co mogą wykorzystywać niektóre BigTechy – więcej tutaj). Co ciekawe, wcale nie chodzi o obawę o ochronę danych osobowych, a o dokładność i niezawodność tego typu danych.

Dużym wyzwaniem w tym kontekście są nie zawsze precyzyjne i prosektorowe przepisy o ochronie danych osobowych, o czym pisałem zresztą w ostatnim tygodniu w tym artykule.

Krajobraz BigData i Machine Learningu (ML) w sektorze

Jeżeli chodzi o poziom cyfrowej transformacji, której elementem jest wdrażanie i wykorzystywanie zaawansowanej analityki to zasadniczo jesteśmy dopiero na początku drogi, choć niektóre instytucje wyraźnie znajdują się już na czele – choć w większości są to podmioty nowe, które nie mają „starych” problemów. Te stare problemy to przede wszystkim infrastruktura IT, która jest trudna do wymiany na nowszą (szybszą), a która nierzadko ogranicza również wdrażanie nowych rozwiązań (w tym oprogramowania). Pewne wyzwania wiążą się również z (nie)możliwością swobodnego wykorzystania chmury obliczeniowej, która znacznie zmniejsza koszty operacyjne instytucji.

Sam zakup nowych narzędzi nie jest też wystarczający do zastosowania zaawansowanych narzędzi analitycznych. Wymaga to zmian organizacyjnych, zatrudnienia odpowiedniego personelu czy wdrożenie nowych zasad zarządzania ryzykami (o nowych wytycznych EBA w tym zakresie pisałem w tym artykule). Autorzy raportu wskazują, że wdrożenie rozwiązań opartych o BigData zajmuje instytucjom od 2 do nawet 12 miesięcy.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na bardzo świeży raport Banku Rozliczeń Międzynarodowych „How do machine learning and non-traditional data affect credit scoring? New evidence from a Chinese fintech firm”, który pokazuje przewagę Machine Learning (ML) przy ocenie zdolności kredytowej.

Wiele wyzwań

EBA zidentyfikowała kilka podstawowych „problemów” związanych z wykorzystaniem BD/ML w sektorze bankowym:

  1. Wiele instytucji jest dopiero na wczesnym etapie wdrażania ML, a stosowane rozwiązania zazwyczaj opierają się o bardzo proste modele, które nie są zbyt dokładne i w praktyce – efektywne;
  2. Stosowanie rozwiązań (w raporcie autorzy odnoszą się do istotnych procesów, co ja rozumiem jako takich, które wykorzystują dane wrażliwe) on-site lub w chmurze prywatnej/hybrydowej zamiast chmury publicznej (co wpływa m.in. na większe koszty i mniejszą efektywność) – polecam ten artykuł;
  3. Implementacja nowych rozwiązań BD/ML na bazie istniejących systemów (legacy Systems  może być bardzo dużym wyzwaniem i główną przeszkodą dla instytucji finansowych;
  4. Ograniczenie tzw. „data feed” do ustrukturyzowanych danych pochodzących głównie z systemów bankowych zamiast wykorzystania „innych” danych, np. z mediów społecznościowych i innych nieustrukturyzowanych danych – tutaj autorzy raportu zwracają uwagę, że jakość danych świadczy o jakości usługi;
  5. Brak wiedzy na temat ML/BD, a także doświadczenia instytucji w tym zakresie może ograniczać ich dalszy rozwój, co jest też powiązane z brakami kadrowymi.

A co z udziałem człowieka, „explainability” i ochroną danych osobowych?

W chwili obecnej to podstawa (co znajduje odzwierciedlenie w przepisach – np. art. 105a ust. 1a Prawa bankowego, o którym pisałem w tym artykule), jako że algorytmy mogą być jeszcze zawodne i prawo do interwencji ludzkiej powinno być zagwarantowane. Dużą wagę należy także przykładać do „wyjaśnialności” (explainability), czyli możliwości wyjaśnienia w jaki sposób działa algorytm i w jaki sposób „rozumował” przy podejmowaniu konkretnej decyzji (jest to zresztą jeden z warunków zaliczenia sztucznej inteligencji jako spełniającej będącej Trustworthy – więcej tutaj).

Ochrona danych osobowych to oczywiście priorytet, czego emanacją jest m.in. Rozporządzenie 2016/679 (inna sprawa czy jest ono dostosowane do zmieniającego się otoczenia).

Żeby jednak mówić o „dobrym” wykorzystaniu BD/ML…

… musimy zapewnić, że działalność instytucji opiera się o cztery filary:

  1. Efektywne zarządzanie danymi;
  2. Odpowiednia infrastruktura techniczna;
  3. Rozwiązania organizacyjne;
  4. Prawidłowa metodologia.

Dopiero ich połączenie może wspomóc prawdziwą cyfrową transformację, która będzie bezpieczna zarówno dla instytucji, jak i jej klientów. W kolejnym artykule zmierzę się z pkt 3 dotyczącym rozwiązań organizacyjnych. A na dzisiaj to koniec

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *