Nie krzycz głośno swojego hasła do Google Assistant czy Alexy, czyli wytyczne EDPB w sprawie Voice Assistants

Na łamach mojego bloga dość często piszę o potencjalnej możliwości wykorzystania głosu do obsługi finansów (więcej tutaj). Poza tym, że przetwarzanie języka naturalnego (NLP) nie jest jeszcze doskonałe, pojawiają się także … Read More

RODO i Prawo bankowe, czyli ocena zdolności kredytowej z wykorzystaniem biometrii i sztucznej inteligencji

W ostatnim artykule poruszyliśmy kwestię onboardingu klienta z użyciem wideoweryfikacji, skupiając się na kwestiach dotyczących przetwarzania danych biometrycznych. Pierwszy i „otwierający” krok mamy już za sobą – otwarty rachunek bankowy … Read More

No i jest. Opinia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie silnego uwierzytelniania klientów (SCA). Jakie wyzwania stoją przed dostawcami usług płatniczych w kontekście biometrii i metod behawioralnych?

Problematyka stosowania silnego uwierzytelniania klientów (Strong Customer Authentication – SCA) to w zasadzie tradycja na www.finregtech.pl. Wyzwania dla banków, które stawia przed nimi ustawa o usługach płatniczych oraz Rozporządzenie 2018/389, … Read More

Praktyczne aspekty stosowania silnego uwierzytelniania. Czy otoczenie bankowe i fintechowe jest gotowe na zmiany?

Silne uwierzytelnianie, które będzie miało zastosowanie do wybranych usług płatniczych od 14 września, jest na ustach wszystkich. Ten typ zabezpieczenia pozwala na zminimalizowanie ryzyka nieuprawnionego dostępu do rachunku bankowego i … Read More

ABW w Komisji Nadzoru Finansowego? A co z przejęciem banku? Ustawa wzmacniająca bezpieczeństwo rynku finansowego podpisana

Na początku października w programie money.pl mówiłem o projekcie wzmocnienia Komisji Nadzoru Finansowego, m.in. poprzez rozszerzenie jej składu o przedstawiciela ministra odpowiedzialnego za Agencję Bezpieczeństwa Bezpiecznego. 29 listopada projekt stał … Read More