Autoryzowana czy nieautoryzowana? Transakcje płatnicze w świetle przepisów ustawy o usługach płatniczych oraz wytycznych EBA

Dyrektywa PSD2 wprowadza szereg zmian w zakresie bezpieczeństwa płatności, w tym wymaga stosowania silnego uwierzytelniania klienta (SCA) (o czym pisałem tutaj i tutaj), a także zmienia nieco zasady dotyczące autoryzacji … Read More

Oczywista nieoczywistość, czyli problematyka zwrotu środków przy nieautoryzowanej transakcji

Jednym z ciekawszych zagadnień związanych z płatnościami jest problematyka zwrotu środków przy nieautoryzowanej transakcji (nieco więcej na ten temat tutaj). Przepisy ustawy o usługach płatniczych (uUP) są tutaj dość „bezwzględne” (z … Read More

UKNF na fali. Potrzebujemy (szybkiej) zmiany, czyli kilka słów o ekosystemie Fintech w Polsce

Wczoraj pojawiły się pierwsze informacje dotyczące postępu prac Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego w sprawie podejścia do innowacji finansowych. Dzień wcześniej UKNF podpisał porozumienie z Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii … Read More

Kto odpowiada za nieautoryzowane transakcje, czyli odpowiedzialność dostawców w świetle ustawy o usługach płatniczych oraz opinii EBA

W ostatnim artykule zmierzyliśmy się z tematyką autoryzowanych transakcji oraz odpowiedzieliśmy sobie na pytanie o to jakie kroki należy podjąć, gdy doszło do transakcji nieautoryzowanej. Gorącym tematem jest kwestia przypisania … Read More