Oczywista nieoczywistość, czyli problematyka zwrotu środków przy nieautoryzowanej transakcji

Jednym z ciekawszych zagadnień związanych z płatnościami jest problematyka zwrotu środków przy nieautoryzowanej transakcji (nieco więcej na ten temat tutaj). Przepisy ustawy o usługach płatniczych (uUP) są tutaj dość „bezwzględne” (z … Read More

Kto odpowiada za nieautoryzowane transakcje, czyli odpowiedzialność dostawców w świetle ustawy o usługach płatniczych oraz opinii EBA

W ostatnim artykule zmierzyliśmy się z tematyką autoryzowanych transakcji oraz odpowiedzieliśmy sobie na pytanie o to jakie kroki należy podjąć, gdy doszło do transakcji nieautoryzowanej. Gorącym tematem jest kwestia przypisania … Read More

RODO a PSD2: Przetwarzanie wrażliwych danych osoby trzeciej przez dostawcę usługi dostępu do rachunku (AIS)

W jednym z ostatnich artykułów pochyliliśmy się nad zagadnieniem wykorzystania danych osobowych przez dostawców usługi dostępu do informacji o rachunku (AIS). Kontynuując ciekawy wątek zależności pomiędzy przepisami pakietu PSD2 (oraz … Read More

Odmowa dostępu do rachunku dla usługodawców PIS lub AIS przez bank. Kiedy i na jakich zasadach?

Rozwój Open Bankingu związany ze wdrożeniem pakietu PSD2 to z pewnością szansa na zwiększenie dostępności usług finansowych (financial inclusion) a zarazem potencjalnie ryzyko dla wrażliwych danych klientów oraz ich środków … Read More

Usługa inicjowania płatności, czyli Payment Initation Service – czym jest i jakie wymogi prawne ciążą na dostawcy? Część 1. Ustawa.

Usługa inicjowania płatności (Payment Initation Service – PIS) nie jest zupełnym novum na rynku usług płatniczych, choć nowelizacja ustawy o usługach płatniczych oraz Rozporządzenie 2018/389 uporządkowały jej status prawny. Funkcjonowała … Read More

Silne uwierzytelnienie klienta dla płatności korporacyjnych? A może zwolnienie z art. 17? Jakie wyzwania?

Jednym z wyzwań przed którymi stają obecnie banki to stosowanie tzw. silnego uwierzytelnienia klientów (SCA). Temat ten został już omówiony w wielu publikacjach (klik1; klik2; klik3; klik4). Wiele wątpliwości budzi … Read More