Operator odpowie za sztuczną inteligencję, czyli rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie odpowiedzialności cywilnej za AI

Ostatnio pochyliliśmy się nad pierwszą z rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sztucznej inteligencji. Tematyka – etyczne aspekty AI – wywołała bardzo ciekawą dyskusję, również w kontekście odpowiedzialności za działanie algorytmu. Temu … Read More

Jest dobrze, dopóki jest dobrze, czyli o bezpieczeństwie i odpowiedzialności za sztuczną inteligencję, internet rzeczy oraz inteligentne roboty na bazie raportu Komisji (UE)

Przekorny tytuł artykułu nie jest pozbawiony sensu, szczególnie w dzisiejszych czasach. Sztuczna inteligencja i narzędzia ją wykorzystujące mogą przynieść wiele dobrego, dopóki działają zgodnie z założeniami. Co jednak, jeżeli AI … Read More

Microsoft sugeruje podział odpowiedzialności przy outsourcingu, czyli raport Banku Światowego “Prudential Regulatory and Supervisory Practices for Fintech

Wejście na rynek fintechów to wyzwanie nie tylko w kontekście konkurencji, ale również regulacji ostrożnościowej i wpływu działalności tych podmiotów na stabilność finansową i ochronę klientów. Jest to temat często … Read More

Komisja (UE) o osobowości prawnej i odpowiedzialności producenta sztucznej inteligencji, czyli Raport Liability for Artificial Intelligence and other emerging digital technologies

W jednym z ostatnich artykułów przybliżyłem raport Komisji (UE) nt. odpowiedzialności sztucznej inteligencji (AI) oraz innych rozwijających się technologii. Dokument przybliża nas do uregulowania kwestii prawnych związanych z wykorzystaniem AI, … Read More

Czy sztuczna inteligencja zapłaci nam odszkodowanie? Najnowszy raport Komisji (UE) w sprawie odpowiedzialności AI. Cz. 1. Podstawowe zasady

W jednym z ostatnich artykułów poruszyłem istotną kwestię uregulowania odpowiedzialności sztucznej inteligencji, a w innym odniosłem się do priorytetów Komisji (UE) w kontekście wskazania (lub takiej próby) statusu prawnego AI. … Read More

Kto odpowiada za nieautoryzowane transakcje, czyli odpowiedzialność dostawców w świetle ustawy o usługach płatniczych oraz opinii EBA

W ostatnim artykule zmierzyliśmy się z tematyką autoryzowanych transakcji oraz odpowiedzieliśmy sobie na pytanie o to jakie kroki należy podjąć, gdy doszło do transakcji nieautoryzowanej. Gorącym tematem jest kwestia przypisania … Read More

Outsourcing czynności operacyjnych, czyli pełna odpowiedzialność instytucji płatniczej

Niekiedy samodzielne wykonywanie czynności operacyjnych, np. w zakresie wideoweryfikacji czy innych usług informatycznych, może być nieopłacalne dla instytucji płatniczej. Ma to szczególne znaczenie w przypadku wyspecjalizowanych czynności, które wymagają nie … Read More

Odporność cyfrowa nowym “New Normal”​? Najlepsze systemy zarządzania ryzykami ICT są “kruche”​ wobec ludzkiej “ułomności”​. Co na to DORA?

W zeszłym tygodniu popełniłem artykuł dotyczący „słabego punktu” w kontekście cyberbezpieczeństwa. Stwierdziłem w nim, że to człowiek jest najbardziej wrażliwym elementem całego ekosystemu bezpieczeństwa ICT, a nie infrastruktura czy oprogramowanie. Wśród … Read More