To instytucje finansowe i dostawcy RegTech muszą “popracować nad sobą”​, czyli raport EBA w sprawie rozwiązań RegTech. Są i rekomendacje

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego opublikował bardzo ważny dokument „EBA Analysis of RegTech in the EU Financial Sector”, który bardzo kompleksowo obrazuje ekosystem dla dostawców i odbiorców rozwiązań technologicznych dla obszaru regulacji … Read More

RegTech

RegTech on Fire. Od kilku miesięcy razem z Artur Tanona pracowaliśmy nad rozwiązaniem pozwalającym na automatyczne generowanie podsumowań dokumentów regulacyjnych wydawanych m.in. przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego czy Komisję (UE). Efektem tych prac … Read More

SupTech, czyli technologia nadzorcza jako dobro wspólne (razem z RegTech)? Raport Financial Stability Board rzuca nowe światło

ydzień temu Financial Stability Board opublikowała bardzo ciekawy raport „The Use of Supervisory and Regulatory Technology by Authorities and Regulated Institutions Market developments and financial stability implications”. Dokument stanowi ciekawą … Read More

EBA o tym co zamierza zrobić dla Fintechów, RegTech i SupTech, czyli odpowiedź na Digital Finance Strategy

Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) opublikował wczoraj swoją odpowiedź do dokumentu konsultacyjnego Komisji (UE) w sprawie Digital Finance Strategy (więcej w tym artykule). Dokument jest o tyle ciekawy, że „pokazuje” w jaki sposób … Read More

RegTech, czyli cichy brat Fintech. Jak automatyzacja procesów compliance może wspierać rozwój i gdzie potrzebna jest interwencja. Cz. 1

Do napisania tego artykułu skłonił mnie ostatni raport University of Cambridge, który dość kompleksowo podchodzi do kwestii wykorzystania technologii „w służbie” regulacji czy też wypełniania obowiązków nadzorczych. Dokument „The Global … Read More

Raport unijnych nadzorców w sprawie AML (i nie tylko) w kontekście rozwoju sektora fintechowego. Jakie wnioski dla Fintechów i RegTechów?

W zeszłym tygodniu unijni nadzorcy, w tym Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), opublikowali wspólną opinię w sprawie ryzyk związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniem terroryzmu (AML), która obejmuje również … Read More

Should we stay or should we go (move forward)? RegTech and its potential to change the way we deal with financial regulations (and rapidly growing costs).

The cost of regulatory compliance in financial services is continously rising as new obligations are emerging from time to time (more often when something “bad” happened, happens or is going … Read More