Wyjaśnialność (explainability) algorytmów sztucznej inteligencji na przykładzie oceny zdolności kredytowej

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak dokonywana jest ocena Twojej zdolności kredytowej? Pewnie nie Ty jeden. I nie piszę tutaj o procedurach wewnętrznych banków, które „są znane” pracownikom odpowiadającym za podejmowanie … Read More

Operator odpowie za sztuczną inteligencję, czyli rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie odpowiedzialności cywilnej za AI

Ostatnio pochyliliśmy się nad pierwszą z rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie sztucznej inteligencji. Tematyka – etyczne aspekty AI – wywołała bardzo ciekawą dyskusję, również w kontekście odpowiedzialności za działanie algorytmu. Temu … Read More

Sztuczna inteligencja w rękach nadzorcy? Czy AI może wydać decyzję administracyjną?

Ostatnie tygodnie to prawdziwy wysyp publikacji poświęconych RegTech i SupTech, co tylko potwierdza tezę, że wobec postępującej cyfryzacji organy nadzoru muszą jeszcze szybciej zacząć dostosowywać się do nowych wyzwań (klik1; klik2). Rozmawiając … Read More

Edukacja cyfrowa i finansowa jako filar rozwoju innowacji (nie tylko fintech), czyli refleksje nad financial literacy

Ostatnio dużo rozmawiamy o barierach dla rozwoju prawdziwie cyfrowych finansów. Obok przeszkód w postaci niejasnych czy niedopasowanych regulacji, rozdźwięku pomiędzy oczekiwaniami ostrożnościowymi a rynkiem, przestarzałej technologii (legacy systems) coraz częściej … Read More

NBP: Banki w Polsce inwestują w rozwój innowacji finansowych, ale nie wszystkie „po równo”. Raport „Innowacje w sektorze banków komercyjnych w Polsce.

Narodowy Bank Polski opublikował ciekawy raport „Innowacje w sektorze banków komercyjnych w Polsce. Raport z badania 2019 r.”. Choć dane nie uwzględniają 2020 r., to pokazują pewną dysproporcję pomiędzy bankami … Read More

Dane z Facebooka jako podstawa oceny zdolności kredytowej? Jak sztuczna inteligencja i nowe dane mogą pomóc nieubankowionym

Tradycyjny scoring kredytowy (pożyczkowy) opiera się na danych ustrukturyzowanych (dochody versus zobowiązania) i często uproszczonej projekcji płynności w danym okresie kredytowania. Dane te pochodzą nie tylko od innych instytucji kredytowych, … Read More