No i jest. Opinia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie silnego uwierzytelniania klientów (SCA). Jakie wyzwania stoją przed dostawcami usług płatniczych w kontekście biometrii i metod behawioralnych?

Problematyka stosowania silnego uwierzytelniania klientów (Strong Customer Authentication – SCA) to w zasadzie tradycja na www.finregtech.pl. Wyzwania dla banków, które stawia przed nimi ustawa o usługach płatniczych oraz Rozporządzenie 2018/389, … Read More