O mnie

 Kilka słów o mnie, zarówno w aspekcie zawodowym, jak i prywatnym poniżej.

Artykuły publikowane na www stanowią moją prywatną opinię i nie mogą być utożsamiane ze stanowiskiem jakiejkolwiek instytucji z którą jestem lub byłem związany.

https://www.linkedin.com/in/michal-nowakowski-phd-35930315/

Jestem prawnikiem (radcą prawnym) specjalizującym się w regulacjach finansowych i nowych technologiach, w tym szczególnie dotyczących bankowości i płatności (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2/PRIIPS/UCITS). Posiadam (ale nie korzystam – czyt. adwokat niewykonujący zawodu) uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora prawa europejskiego.

Obecnie związany jestem z jednym z czołowych banków na świecie. Pracowałem m.in. w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także kancelarii prawnej Baker & McKenzie.

Miałem niebywałe szczęście odbyć staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Uczestniczyłem w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowych w Unii Europejskiej, w tym jako przedstawiciel w grupach roboczych przy Radzie (Unii Europejskiej) i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.

Napisałem kilkanaście publikacji poświęconych szeroko rozumianej stabilności finansowej oraz regulacjom finansowym. Byłem i jestem też prelegentem/szkoleniowcem.

Prywatnie oddaję się swoim pasjom – rodzinie, górskim ultramartonom oraz wspinaczce boulderowej i górskiej.

Wszystkie dane dotyczące portalu znajdują się w zakładce “O nas -> Regulamin”.