O nas

Właściwie to “o mnie”, bo na razie tworzę portal sam. Mam nadzieję, że wraz z jego rozwojem to się zmieni, ale dzisiaj to “one man army“. Kilka słów o mnie, zarówno w aspekcie zawodowym, jak i prywatnym poniżej.

 

Jestem prawnikiem specjalizującym się w regulacjach finansowych, w tym szczególnie dotyczących bankowości (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2/PRIIPS/UCITS). Posiadam (ale nie korzystam – czyt. adwokat niewykonujący zawodu) uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora w zakresie prawa europejskiego.

Skupiam się na analizowaniu i wdrażaniu regulacji finansowych (MiFID2/PSD2) w bankach, firmach inwestycyjnych oraz TFI. Opracowuję projekty polityk, procedur oraz regulaminów, a także doradzam w zakresie ładu korporacyjnego oraz compliance.

Doświadczenie zdobywałem m.in. w nowo-powstałym globalnym banku mobilnym, gdzie odpowiadałem m.in. za koordynację wdrażania pakietu MiFID2, implementację PSD2 oraz tworzenie ładu korporacyjnego. Pracowałem również w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także kancelarii prawnej Baker & McKenzie.

Miałem niebywałe szczęście odbyć staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Uczestniczyłem w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowych w Unii Europejskiej, w tym jako przedstawiciel w grupach roboczych przy Radzie (Unii Europejskiej) i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.

Napisałem kilkanaście publikacji poświęconych szeroko rozumianej stabilności finansowej oraz regulacjom finansowym. Byłem i jestem też prelegentem/szkoleniowcem.

Prywatnie oddaję się swoim pasjom – rodzinie, górskim ultramartonom oraz wspinaczce boulderowej i górskiej.

Wszystkie dane dotyczące portalu znajdują się w zakładce “O nas -> Regulamin”.