O nas

Właściwie to “o mnie”, bo na razie tworzę portal sam. Mam nadzieję, że wraz z jego rozwojem to się zmieni, ale dzisiaj to “one man army“. Kilka słów o mnie, zarówno w aspekcie zawodowym, jak i prywatnym poniżej.

 

Jestem prawnikiem specjalizującym się w regulacjach finansowych, w tym szczególnie dotyczących bankowości (CRDIV/BRRD/PSD2) oraz rynków kapitałowych (MiFID2/PRIIPS/UCITS). Posiadam (ale nie korzystam – czyt. adwokat niewykonujący zawodu) uprawnienia adwokackie oraz tytuł doktora w zakresie prawa europejskiego.

Skupiam się na analizowaniu i wdrażaniu regulacji finansowych (MiFID2/PSD2) w bankach, firmach inwestycyjnych oraz TFI. Opracowuję projekty polityk, procedur oraz regulaminów, a także doradzam w zakresie ładu korporacyjnego oraz compliance.

Doświadczenie zdobywałem m.in. w nowo-powstałym globalnym banku mobilnym, gdzie odpowiadałem m.in. za koordynację wdrażania pakietu MiFID2, implementację PSD2 oraz tworzenie ładu korporacyjnego. Pracowałem również w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego, a także kancelarii prawnej Baker & McKenzie.

Miałem niebywałe szczęście odbyć staże w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie, Europejskim Banku Centralnym we Frankfurcie nad Menem oraz Parlamencie Europejskim w Brukseli.

Uczestniczyłem w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowych w Unii Europejskiej, w tym jako przedstawiciel w grupach roboczych przy Radzie (Unii Europejskiej) i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego.

Napisałem kilkanaście publikacji poświęconych szeroko rozumianej stabilności finansowej oraz regulacjom finansowym. Byłem i jestem też prelegentem/szkoleniowcem (więcej w zakładce Szkolenia).

Prywatnie oddaję się swoim pasjom – rodzinie, górskim ultramartonom oraz wspinaczce boulderowej i górskiej.

Wszystkie dane dotyczące portalu znajdują się w zakładce “O nas -> Regulamin”.

 

Współpracownicy:

Katarzyna Wojtkiewicz (Sas-Kulczycka), Ph.D., LL.M.

„There are no issues, there are only opportunities”. 

Jestem prawnikiem z doktoratem z ekonomii w dziedzinie zarządzania technologiami informacyjnymi, a mój profil zawodowy ukształtował się w wyniku nieustannej konieczności transponowania „papierowych” przepisów prawnych na logarytmiczny język IT.

Połączenie wiedzy i doświadczenia prawniczego z analitycznym myśleniem i determinacją niezbędną we wdrożeniach systemów informatycznych miałam okazję sprawdzić przez ponad 15 lat kierując in-house, bądź jako doradca biznesowy i prawny, projektami w bankach, funduszach inwestycyjnych i emerytalnych, firmach ubezpieczeniowych, a także polskich, europejskich i światowych  instytucjach regulacji i nadzoru rynku (więcej w zakładce: Zrealizowane projekty).

Jestem wykładowcą akademickim w Katedrze Systemów Informacyjnych Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, członkinią komitetu doradczego Rady Regulatorów Rynku Legal Entity Identifier (światowa inicjatywa zapoczątkowana przez państwa G-20) oraz członkiem Rady Programowej projektu (H2020) Eurhisfirm (A Comprehensive Data Infrastructure for Well-Informed Policymaking).

Za osiągnięcia w definiowaniu architektury biznesowej i wdrożeniach w obszarze (Data) Governance w zlokalizowanej we Frankfurcie nad Menem agencji unijnej nadzorującej rynek ubezpieczeniowy i emerytalny w Europie zostałam nominowana do prestiżowej nagrody 2017 German Enterprise Awards przyznawanej przez Worldwide Business Review.

Moje kompetencje prawnicze realizowałam także w procesach legislacyjnych ustaw kształtujących rynek kapitałowy w Polsce po akcesji Polski do Unii Europejskiej (transpozycja dyrektyw UCITS, MIFID, Prospectus, Conglomerates), a ostatnio opracowując Wytyczne dla europejskiego sektora ubezpieczeniowego i emerytalnego w zakresie identyfikacji podmiotów gospodarczych (Legal Entity Identifier (LEI) Guidelines). Moja specjalizacja obejmuje także regulacje instytucji Unii Europejskiej, w tym akty ustanawiające agencje unijne EIOPA, EBA i ESMA, a także EU Financial oraz Staff Regulations.

Jestem autorką lub współautorką wielu publikacji z dziedziny zarządzania i prawa; doświadczeniami dzielę się także podczas konferencji, szkoleń i biorąc udział w inicjatywach realizowanych na polskim, europejskim i światowym rynku finansowym.

Obszary kompetencji:

 • Corporate & Data Governance, (start-up i firmy dojrzałe)
 • Architektura biznesowa (usprawnianie procesów)
 • Ryzyka, compliance i kontrola wewnętrzna
 • Strategia operacyjna i IT
 • Projekty wdrożeniowe (obsługa prawna, project & procurement management, audyt)
 • Zarządzanie jakością danych

Doradztwo, skierowane do podmiotów komercyjnych i administracji publicznej, obejmuje m.in. porady i opinie biznesowe i prawne, wybór dostawcy usług i technologii (procurement i negocjowanie umów), tworzenie strategii, usprawnianie procesów biznesowych, opracowywanie procedur i regulaminów, jak również zarządzanie projektowe oraz audyt rozwiązań funkcjonujących w organizacji.

Chętnie podejmuję się projektów nowatorskich, od pomysłu do wdrożenia. Moją ambicją jest sprawdzanie się w tematach trudnych, a często nawet pozornie beznadziejnych, gdzie prawnik jest współodpowiedzialny za konstruktywne rozwiązanie kwestii biznesowych. Moje motto to: „There are no issues, there are only opportunities”.

Aby sprawdzić, jak stosuję je w praktyce, proszę o kontakt mejlowy: katarzyna_wojtkiewicz@wp.eu.

_________________________________________________________

Zrealizowane projekty:

Firmy komercyjne:

 • Opracowanie procedur, dokumentacji prawnej i wdrożenie systemów informatycznych niezbędnych do prowadzenia funkcji banku depozytariusza oraz funkcji escrow dla podmiotów krajowych oraz tzw. local custody dla banków działających na rynku amerykańskim (docenione w prestiżowym piśmie Global Custodian)
 • Uzyskanie licencji na utworzenie towarzystwa funduszy emerytalnych i inwestycyjnych
 • Wypracowanie i wdrożenie modelu biznesowego dla obsługi transakcji funduszy i płatności masowych (roczny projekt od pomysłu do w pełni operacyjnej firmy (zatrudnienie 100+), wykorzystującej nowoczesne technologie i systemy do obsługi ponad miliona kont uczestników i płatności masowych z użyciem OCR)
 • Projekty umów i prowadzenie negocjacji dotyczących wdrożeń systemów informatycznych

Instytucje publiczne:

 • Ustalenie na poziomie europejskim (w ramach grup roboczych ESMA) przepisów dotyczących wycenów aktywów funduszy objętych dyrektywą UCITS
 • Osiągnięcie kompromisu na poziomie krajów członkowskich UE dotyczącego zakresu i sposobu przekazywania danych ewidencyjnych i raportowych firm ubezpieczeniowych
 • Określenie zakresu współpracy przy wymianie danych pomiędzy urzędem European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) a Europejskim Bankiem Centralnym
 • Zaprojektowanie modelu i wdrożenie systemów przetwarzania danych w urzędzie EIOPA
 • Szereg opinii prawnych dla Rady Regulatorów Rynku LEI, dotyczących identyfikacji podmiotów prawnych w świetle regulacji europejskich i krajowych
 • Zamówienia publiczne systemów i usług (EU Financial Regulation)