BigData i Machine Learning w sektorze bankowym “oczami” EBA, czyli Report on Big Data and Advanced Analytics

Możliwość „przewidywania” pewnych zdarzeń to w dzisiejszych – bardzo dynamicznych – czasach niezwykle cenna „umiejętność”. Dostęp do znacznych zbiorów danych (BigData) ułatwia zrozumienie różnych zjawisk czy tworzenie efektywnych rekomendacji. Wykorzystanie … Read More

Utworzenie odpowiedniego środowiska prawnego dla sztucznej inteligencji jako priorytet. Komisja Europejska oraz unijni nadzorcy wytyczają priorytety dla AI. Część 1.

Kilka dni temu Europejski Urząd Nadzoru Bankowego wraz z pozostałymi organami nadzoru (ESMA, EIOPA) opublikował dokument „2020 Work Programme of the Joint Committee of the European Supervisory Authorities”. Jest to … Read More