niedziela, Grudzień 9

Wsparcie regulacyjne – doradztwo

5th Summit to także doradztwo  na rzecz FinTechów, dojrzałych instytucji finansowych. Posiadam doświadczenie we wdrażaniu i stosowaniu regulacji finansowych, m.in. w bankach, firmach inwestycyjnych i TFI.

W ramach wsparcia oferuję bieżące doradztwo w zakresie:

  1. MiFID2/PRIIPS/UCITS
  2. PSD2
  3. CRDIV/CRR
  4. Ładu korporacyjnego
  5. AML
  6. BRRD
  7. Compliance. 

Doradztwo obejmuje m.in. tworzenie polityk, strategii, procedur i regulaminów, jak również audyt rozwiązań funkcjonujących w organizacji. To także wsparcie w procesie licencyjnym przed KNF, w tym przy otwieraniu oddziału przy działalności transgranicznej. Zakres doradztwa jest zindywidualizowany i nakierowany na potrzeby biznesowe każdego klienta.

Zapraszam do kontaktu w celu uzyskania oferty.

Tel. 668-002-336 lub e-mail: nowakowski@finregtech.pl